Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for EazyCleaning.com

 

Abonnementsvilk√•r vedr√łrende Eazycleaning.com

Abonnementsvilk√•rene (herefter “Vilk√•rene”) tiltr√¶des ved at afkrydse “Jeg har l√¶st og accepterer abonnementsvilk√•rene” p√• bestillingsformularen og g√¶lder mellem Eazycleaning, CVR-nummer 26288495, (herefter EZ) og kunden, som tiltr√¶der Vilk√•rene, (herefter “Kunden”).

EZ forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene. Såfremt der er tale om ændringer, der har betydning for Kunden, vil vilkårene blive fremsendt til den e-mail som Kunden er registreret med hos EZ.

Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet tr√¶der i kraft ved bestilling og l√łber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilk√•r.

F√łrste faktureringsperiode l√łber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, med mindre andet f√łlger af aftale eller vilk√•r for det specifikke produkt.

Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage.

Abonnementet giver brugsret til programmet Eazycleaning (herefter kaldet “Applikationen”).

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, som har oprettet abonnementet.

Priser og betaling

De f√łrste 14 dages pr√łve p√• Applikationen er gratis og uforpligtende. Abonnementet p√• Applikationen s√•vel som abonnement p√• till√¶gsmoduler tr√¶der i kraft ved bestilling og tegnes for et kalenderkvartal (3 m√•neder). Till√¶gsmoduler kan til- og frav√¶lges l√łbende efter behov.

F√łrste faktureringsperiode l√łber fra udl√łb af pr√łveperioden til udgangen af et kalenderkvartal, dog minimum 1 m√•ned. Tegnes et abonnement inden for den sidste m√•ned af et kalenderkvartal faktureres derfor ligeledes for det efterf√łlgende kvartal. Abonnementet faktureres herefter hvert kalenderkvartal og faktura udsendes den f√łrste dag i kvartalet.

De til enhver tid gældende priser på Applikationen fremgår af hjemmesiden eazycleaning.com. Prisen er afhængig af antal medarbejdere oprettet i systemet samt valg af tillægsmoduler og bestemmes ved starten af hver faktureringsperiode, ud fra data lagt ind i det pågældende abonnement.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre EZ forinden har ophævet abonnementet.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af EZ.

De til enhver tid g√¶ldende priser kan findes p√• EZ¬īs hjemmeside og kan √¶ndres ved opslag p√• hjemmesiden med en m√•neds varsel til udgangen af et kvartal. Samme g√¶lder for √¶ndringer til sammens√¶tning og indhold af abonnementstyper og till√¶gsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

Driftstabilitet

EZ tilstr√¶ber h√łjst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser for√•rsaget af faktorer uden for EZ`s kontrol. Herved forst√•s bl.a. str√łmsvigt, fejl p√• udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og EZ fraskriver sig enhver garanti, til sikring, indest√•else, anprisning eller andre vilk√•r, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber EZ i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 24.00-06.00 CET. Skulle det blive n√łdvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anf√łrte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

Ændringer

EZ er berettiget til l√łbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen eazycleaning.com er ligeledes berettiget til at √¶ndre sammens√¶tning og opbygning af Applikationen og ydelser. S√•danne opdateringer, forbedringer og √¶ndringer kan ske med eller uden varsel, og kan p√•virke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

Binding og opsigelse

Aftalen forts√¶tter automatisk for et nyt kalenderkvartal med mindre og indtil den opsiges med en m√•neds varsel til udl√łbet af en faktureringsperiode. Opsigelse af abonnement p√• Applikationen skal foreg√• skriftlig, ved at kontakte EZ via e-mail til kontakt@eazycleaning.com ¬†og meddele, at Kunden √łnsker at opsige sit abonnement. Kunden skal i den forbindelse oplyse om sit virksomhedsnavn, kundenummer og brugernavn.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridigt, er EZ berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Oph√łrer abonnementet, kan Kunden frit f√• eksporteret alle kartoteker, data mv.

Kundens data slettes tidligst 90 dage efter abonnementets oph√łr, og EZ har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Ejerskab af data overgår til EZ ved manglende abonnementsbetaling.

Ansvar

EZ fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilk√•r, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opst√•r i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, f√łlgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opst√•et som f√łlge af simpel uagtsomhed.

EZ er ikke ansvarlig for de tredjepartsl√łsninger, der er tilg√¶ngelige og/eller integreres med Applikationen. EZ kan s√•ledes ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldst√¶ndigheden, kvaliteten og p√•lideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opn√•s gennem tredjepartsl√łsninger. Tilsvarende kan EZ ikke holdes ansvarlig for tredjepartsl√łsningernes tilg√¶ngelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for¬†mulige skader og/eller tab for√•rsaget af tredjepartsl√łsninger. Det p√•hviler Kunden at f√łre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsl√łsninger.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget EZ¬īs samlede ansvar bel√łbsm√¶ssigt begr√¶nset til Kundens betaling i 12 m√•neder f√łr det ansvarsp√•dragende forholds indtr√¶den, dog i alle tilf√¶lde maksimum¬† DKK 10.000. Kunden p√•tager sig at friholde EZ for produktansvarsskader, tredjemands tab og √łvrige krav fra tredjemand som f√łlge af Kundens brug af Applikationen.

Kunden accepterer at skadesl√łsholde EZ mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidr√łrer fra Kundens brug af Applikationen.

Immaterielle rettigheder

Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilh√łrer eller er licenseret til EZ moderselskab

Individuelt udarbejdet programmel tilh√łrer ligeledes EZ, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give EZ meddelelse om enhver aktuel eller potentiel kr√¶nkelse af EZ¬īs immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden f√•r kendskab til.

Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden EZ, og dennes leverand√łrer, en tilladelse og global licens, der er tilstr√¶kkelig til at EZ forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsf√łring overfor Kunden. Kunden indest√•r for, at det materiale, der uploades, ikke kr√¶nker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke st√łdende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse

EZ har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

Kunden accepterer, at EZ er berettiget til at anvende underleverand√łrer i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

Tavshedspligt og datasikkerhed

EZ behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

EZ har tavshedspligt om alle informationer, EZ m√•tte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive s√•danne informationer til tredjemand, medmindre s√•dan information er offentlig tilg√¶ngelig, eller EZ har f√•et informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor EZ er forpligtet til at videregive informationen if√łlge lovgivning eller efter p√•l√¶g fra en myndighed eller domstol.

EZ har truffet de forn√łdne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen h√¶ndeligt eller ulovligt tilintetg√łres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i √łvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

EZ giver p√• Kundens anmodning ‚Äď og mod betaling af EZ til enhver tid g√¶ldende timetakster for s√•dant arbejde ‚Äď tilstr√¶kkelige oplysninger til, at Kunden kan p√•se, at de n√¶vnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedr√łrer tredjeparts information eller services i forhold til EZ, indest√•r Kunden for, at videregivelse af s√•dan information og EZ¬īs behandling af s√•dan information ikke kr√¶nker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesl√łsholde EZ for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

Tvister

Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Fredericia.

Gyldighed

Disse Vilkår er gyldige fra 01-08-2015 og erstatter tidligere vilkår.